Kezdőlap | Média > Filmek

Filmek

"A Református Egység Napja Délvidéken"

 

"22 12 Reformatus B"

 

"A Passió"

 

"Jézus élete"

"A születés"

 

"Luther" A fiatal szerzetes elkezdi olvasni az Újszövetséget, s megfordul benne a világ: Kegyelmes az Isten, s cselekedeteim ellenére is szeret?! Jézus Krisztusnál készen van bűneim teljes bocsánata s az örök élet, amelyért Ő fizetett? - Akkor én bármi áron Őt hirdetem, s csak Hozzá ragaszkodom! „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt." (Máté 10,32) 

"Napfivér Holdnővér" Assisi Ferenc élete nem egy naiv álmodozó története! Ő megértette, hogy a pénzt szolgálni bűn, ugyanakkor Isten legegyszerűbb teremtményei is a maguk nagyszerűségében Alkotójukat dicsérik! S aki lépten-nyomon felfedezi Őt, annak nincs miért aggódnia! "Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? ... Figyeljétek meg a mezei liliomokat: nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” (Máté 6,26-30)

"Tűzszekerek" Két tehetséges fiatalember atlétikai küzdelmén keresztül mutatja be a film, milyen szerepe van a hitnek, a bizalomnak és az önbizalomnak az életünkben. "Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartoztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant." (1. Korinthus 9,22-25)

"Quo vadis" A Nobel díjas lengyel regényből készült monumentális amerikai film jól tükrözi az első keresztyének bátor hitvallásának kemény próbákat is hozó, de áldott következményeit.

"Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk." (2. Kor. 4,8-9)

"Séta a múltba" Vajon létezik-e szerelem, amelyben a szexualitás bevárja a házasságot? Vajon képes-e egy vagány srácot átformálni az iskola "csodabogara"? Vajon képesek-e szülők végre önmaguk fölé emelkedni? Igen, mindez lehetséges, ha egy lány úgy is él, ahogy hisz! - "Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt." (1. Péter 3,3-4)

"A zarándok útja" A Biblia után a világon második legtöbbet olvasott könyv film-változata. A mű szimbólumai mutatják, hogy van egy út, amely mindnyájunk előtt nyitva áll..."Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.” (Máté 7,14)

"Azonosítatlan" Bizony, e világ félrevezetője mindent elkövet, hogy ne légy készen Jézus Krisztus második eljövetelére! (Egyébként az 1. Thessz. 4,16-17 szerint az elragadtatás ekkor lesz, és nem hét évvel korábban a nagy nyomorúság előtt, mivel Pál szerint az  Úr dicsőséges fogadására gyűjtetnek Jézus Krisztus elé a megtért hívők.)  Ez az izgalmas film az "UFO-jelenségek" magyarázatára is reális alternatívát kínál... „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket." (Zsidók 3,7-8)

"Otthagyottak (1.)" A film egy nagyon fontos, de ritkán szóba hozott bibliai igazságot , az elragadtatás témáját dolgozza fel.

Otthagyottak (1.)

"Otthagyottak (2.)" A film egy nagyon fontos, de ritkán szóba hozott bibliai igazságot , az elragadtatás témáját dolgozza fel.

Otthagyottak (2.)

"Otthagyottak (3.)" A sorozat harmadik része talán még direktebb módon figyelmeztet: közeledik a nap, amikor egyértelműen színt kell vallanunk: Krisztus vagy az Antikrisztus oldalán állunk-e? Örök életünk a tét: "Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!" (5. Mózes 30,19) VIGYÁZAT! AZ ELRAGADTATÁS A MÁTÉ 24,29-31 ÉS AZ 1.THESSZ.4,16-17 SZERINT AZ ANTIKRISZTUSI KOR VÉGÉN, JÉZUS KRISZTUS VISSZATÉRÉSÉNEK NAPJÁN KÖVETKEZIK BE!

Otthagyottak (3.)

"Az Édenkert nyomában" E dokumentumfilm is jól bizonyítja: ha egy-egy tudós elfogulatlanul, előítéletek nélkül közeledik a bibliai leírásokhoz, illetve a tudomány által feltárható és megismerhető valósághoz, akkor újabb és újabb csodálatos egyezésekre talál! Mégsem csoda ez valójában, hiszen a teremtés és a Biblia mögött álló Kijelentő egy és ugyanaz a Személy. Csak le kellene győzni ősi bizalmatlanságunkat végre... "Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.” (Jelenések 2,7)

Az Édenkert nyomában

"Jézus valódi arca?" "Pokolian összeverték ezt az embert!" - mondja egy tudós, aki a torinói lepel vérnyomait elemezte. Bár nem e lepeltől leszünk hívő emberek, de az mégis elgondolkodtató, hogy a rajta látható kép pontosan egy olyan embert mutat be, mint amilyet az evangéliumok nagypénteki beszámolói Jézus Krisztusról elénk tárnak... "A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg." (Ézsaiás 53,5)

"Az ember teremtése" Hihetetlen, mennyi terv, elgondolás, illetve precízen "legyártott" alkatrész jellemzi az ember testi felépítését! A józan értelem csak így kiálthat fel: Lehetetlen, hogy mindezt ne egy bölcs Tervező alkossa meg! "Micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél." (Zsoltár 8,5-7)

"A néma sikoly" Az abortusz megrendítő valósága... Ezt a dokumentumfilmet minden lánynak, fiúnak és fiatal házasnak látnia kell! "Ne ölj!"  Vö.: 2. Mózes 20,2-17

"Naprendszerünk" A bolygók és csillagok világa egy "emberre hangolt csodát" tárnak elénk. Vajon ez a rend, ez az egymásra épülő rendszerek sokasága lehet a vak véletlen műve? Nem sokkal inkább egy intelligens tervező alkotása? (1.Mózes 1,1-28) 

Naprendszerünk

"Sodoma és Gomora" A régészet sorra szállítja a bizonyítékokat a bibliai üzenet hitelessége mellett. Az viszont rajtunk múlik, hogy kezünkbe vesszük-e, s legalább egy parányi bizalommal forgatni kezdjük-e ezt a különös könyvet... (vö.: 1. Mózes 18,16-19,28)

"Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát." 

Sodoma és Gomora

"Fireproof - TűzállóEgy tűzoltó megpróbálja megmenteni szétesni készülő házasságát. A sokat hallott téma ellenére ez egy csodálatosan felépített és izgalmas játékfilm. Szinkronizált változat 

"Végtelen hit" Egy amerikai futballedző és középiskolás csapatának küzdelme az "óriásokkal" - Az egyik legizgalmasabb és legmegindítóbb hitvalló film, amit valaha is alkottak! - "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" (Róma 8,31)