Kezdőlap | Rólunk
 • Történelmünk - röviden

  "Mindeddig megsegített minket az Úr!" 1 Sámuel 7, 12

   

  "Egy ház, ahol vannak és születnek apró ötletek és életre szóló megoldások akkor is, ha nem mindig a várt formában…

  Egy ház, ahol találkozni lehet a >>

 • Hitvallásaink - Hiszek Egy

  "Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

  És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a >>

 • Hitvallásaink - a Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata Csiha Kálmán szerint

   

  ISTEN ÖSVÉNYEIN ( D. Dr. Csiha Kálmán előszava a Káté-magyarázatához)   A földi élet nagy kirándulás egy ismeretlen vidéken. Egy kirándulás sikerülhet jól, és sikerülhet rosszul. El lehet tévedni egy őserdőben, le lehet zuhanni a szakadékba, magas hegyek tetején meg lehet fagyni. Éhen, szomjan >>
 • Reformációrol a Wikipédián

  A református egyházak létrejötte a 16. századi nyugat-európai reformációhoz nyúlik vissza. A református egyházak Kálvin János és Ulrich Zwingli tanaira épülő tanításrendszerrel rendelkező protestáns felekezetek. A református egyház megalapítója a svájci reformáció vezetője, Ulrich Zwingli zürichi >>

 • A Szabadkai Református Keresztyén Egyház rövid története

   

    Összeállította:

  Réti Katalin szabadkai h. lelkipásztor

  Előszó

                   Isten idejéhez, az örrökévalósághoz mérten  100-150 esztendő nem nagy idő, sőt >>