Kezdőlap | Rólunk > Történelmünk - röviden

Történelmünk - röviden

"Mindeddig megsegített minket az Úr!" 1 Sámuel 7, 12

 

"Egy ház, ahol vannak és születnek apró ötletek és életre szóló megoldások akkor is, ha nem mindig a várt formában…

Egy ház, ahol találkozni lehet a Názáreti Jézussal..." A városi hatóság Mária Terézia uralkodása idején csak római katolikus vallású polgárok letelepedését engedélyezte Szabadkán. Ezért csak az 1800-as évek elején kezdtek itt letelepedni protestáns vallásúak is. 1805-ben 8 református és 5 evangélikus hívet jegyeztek. presbiterium 1969-1970Ma körülbelül 700 lelkes a gyülekezet és hozzá tartozik még 7 szórványgyülekezet is, ahol kisebb számban élnek református hívek: Ada, Zenta, Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Horgos, Csanatavér, Királyhalma és ezen szórványok környéke. Kezdetben a kiskunhalasi lelkipásztor gondozta a kicsiny szabadkai protestáns gyülekezetet, mind az evangélikus, mind a református híveket. Ahogy a gyülekezet növekedett, a két felekezet különválik és külön-külön épít templomot, a jó testvéri kapcsolat pedig mind a mai napig megmaradt. A kicsiny református gyülekezet nem kis küzdelmet vívott, hogy saját templomot építsen magának. Az első templom, melyet 1900-ban szenteltek fel, a mostani tejpiac mellett állt, melyet a városrendezés miatt le kellett bontani. A jelenlegi templom 1970-re készült el, beosztása nagyon praktikus: van benne egy nagyterem, amely 200 férőhelyes, kisterem, konyha az emeleten, hittanterem, diakóniai szoba, 2 vendégszoba és fürdőszobák. Templomunk Póth Lajos lelkipásztor idejében épült, aki több, mint 40 évig volt a gyülekezet közkedvelt lelkipásztora. Előtte Szilády Áron, Török Lajos, Benedek Antal, Barsy László, Kovácsy Sándor, Keck Zsigmond lelkipásztorok lelkészkedtek, utána pedig Póth Emil lelkipásztor. A gyülekezet kedvelt munkatársai voltak Póth Lajos lp. és Póth Emil lp. ideje alatt a Simon házaspár (S. Károly - gondnok és S. Erzsébet-hitoktató), Nagy Gyula-, Nagy Imre gondnokok és Jász Zsófia hitoktató. A templomépítő Presbitérium ma is élő, hűséges tagjai: Nagy Gyula, Jász Zsófia és Balog József. Jelenleg és immár 15 éve Surányiné Réti Katalin a gyülekezet lelkipásztora, segédlelkipásztor Beszédes Mária, a főgondnok Dr. Dautermann Margit, a gondnok Márkus János. A szabadkai gyülekezetben sokféle szolgálat folyik, párhuzamosan folynak a külső építkezések, javítások, de ugyanakkor a belső, lelki építkezés is. A lelkipásztort, aki a csapatmunka híve, sokan, sokféleképpen segítik munkájában, mindenkinek a nevét fel sem lehetne sorolni. Köszönet érte! Jelenlegi presbitereink: Besnyi Csongor, Kákonyi Tibor, Bálint Árpád, Miglinci István, Bálint Irén, Imrics János, Palágyi Péter, Mg.Póth Emil nyugalmazott lelkipásztor, Ágyas Árpád, Dr. Kerekes József, Cirják István, Besnyi Teréz, Gyurkovics Hunor, Dr. Kovács Márta, Gábor Julianna, Fenyvesi Margit, Ország Eszter, Nyári Erzsébet. Pótpresbiterek: Nagy Ilona, Görög Erzsébet, Poljákovics Éva, Hallgató Lajos, Tóth András. Tiszteletbeli presbiterek: Kasza József, Nagy Gyula, Dr. Kákonyi József, Jász Zsófia, Szabó Zoltán, Vass János, Balog József, Gyarmati László, Gyarmati Erzsébet, Berke Tibor, Cvitkó Rózsa, Bálint Károly, id. Halász Béla. KántornőMolnár Melinda. Gyermekmunkások: Ország Lívia és Ország László, Bodorné Póth Annamária és Szilágyi Andrea. Testvérgyülekezeteink: Kiskunhalas (Magyarország), Szeged (Magyarország), Vorden (Hollandia) és Bálványosváralja (Erdély). 2009. május 22-e óta gyülekezetünk is tagja a Magyar Református Egyháznak. Hálát adunk az Úrnak, hogy megértük ezt az évfordulót, köszönetet mondunk munkatársainknak, támogatóinknak, egyháztagjainknak az eddig megtett közös útért és bizakodva tekintünk a jövőbe.

"A tegnap: már elmúlt, a ma: ajándék, holnap: segít az Úr!" "Mindeddig megsegített minket az Úr!" 1 Sámuel 7, 12