Kezdőlap | Sajtóanyagaink > 20. Jótékonysági Református ...

20. Jótékonysági Református Batyubál

"A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja."

(Péld 17,22)

 

            Egyházközségünk immár 20. alkalommal rendezte meg a hagyományos jótékonysági református bált a presbitérium és lelkipásztorunk irányítása és felügyelete alatt. Ezúttal folyó év február 5-én a szabadkai Népkör nagyterme volt a bál színhelye.

            Urunk, teremtő Istenünk akarata az volt, hogy a terem megteljen vendégekkel, és ez úgy is történt.

            "Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek őt kürtben, Ékes éneklésekben, Hegedűkben, lantokban, És hangos citerákban, Az Úrnak zengedezzetek! Sípokban, orgonákban, És más szép muzsikákban, Örvendjetek az Istennek!" (Zsolt 150,2)

            A vendégeket, résztvevőket lelkipásztorunk, Bányai Béla László üdvözölte, majd megköszönte az ajándékokat, az adományozók és támogatók nemes, jó akaratát.

            "A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja."

            Utána elhangzott a Nemzeti Himnuszunk, majd a Székely Himnusz, és következett a vidámság, jókedv, a táncra perdülés. A "Red River" népszerű zenekar fokozta a vidámság óráit.

            A báli teljes bevételt az egyházi szolgálatok támogatására fordítjuk.

            "Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni." (ApCsel 20,35)

            Isten oltalmazzon minden adakozót és támogatót, oltalmazza egyházközségünk minden tagját.

                                                                                                                       

                                                           

2016 februárja.

Ribár Gyula