Kezdőlap | Sajtóanyagaink > Egyházunk kórusa

Egyházunk kórusa

"Vezess, Jézusunk s veled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne Téged,

 míg majd szent kezed mennybe fölvezet."

                                                           (Drese A.  – 397. dicséret)
 

            Immár egy éve, hogy egyházunkban újra éledt, megalakult az énekkar, dalárda. Ezt az örömhírt olvashattuk a SZ.R.K.E. lapjában is, a Református Élet júniusi számában, 2015-ben. Ekkor kértük Istenünk áldását és támogatását kórusunk fennmaradásához, sikeres munkájához. Urunk mellénk állt, támogatott bennünket. Minden énekünk, mely hitből fakad, Bibliai gyökerű és erősíti hitünket. Századokon keresztül a Biblia és a Zsoltáros könyv volt népünk lelki tápláléka.

            A hívők nagy megelégedésére, idén húsvétkor újabb sikeres fellépése volt kórusunknak, több szólamban és zenei kísérettel, Tamás Sándor zenetanár - kántor vezetésével. Ugyanakkor minden kórustag dicséretet érdemel, mert a legtöbbet adtak magukból.

            Az elmúlt időszakban templomunkon kívül is voltak fellépések, mégpedig Reformáció ünnepén az Evangélikus Egyház közösségében, valamint karácsonykor a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesületben. Kasza József tiszteletbeli presbitertestvérünk temetésén felhangzott a kórus előadásában a 306-os Händel dicséret.

"Légyen dicsőség mindenek előtt

Néked, mert Te győztél a halál fölött…"

            Meg kell említenünk egyik alapító tagunk és presbiterünk, Gábor Júlia nevét, aki időközben elköltözött Szabadkáról. Rengeteg erőt és időt fektetett be a kórus megalapításába, toborozásába. Júlia, hiányzol… Hiányzik a bársonyos hangod, sokat gondolunk rád, legyél boldog családod körében.

"Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó,

hiszen Őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!"

(Zsolt 147,1)

            A kóruspróbák hetente egyszer zajlanak. Köztudott, hogy énekesek ősidők óta zsoltárokat énekeltek, zenészek fújták a trombitákat, kürtöket és fuvolákat, ütötték az üstdobot és cintányérokat, hárfát és lantot pengettek. Dicsérték az Urat ékes éneklésekben, hegedűkben, hangos citerákban, sípokban, orgonákban és más muzsikákban.

            Továbbra is Isten gazdag áldását kérjük kórusunk tevékenységére!

Ribár Gyula