Kezdőlap | Sajtóanyagaink > Konfirmáció az egyházközségünkben

Konfirmáció az egyházközségünkben

 

            Örömhírről számolhatunk be, ugyanis 2016. április 24-én a vasárnapi istentisztelet keretén belül konfirmációra került sor.

            Ünnepélyes esemény volt ez, hisz egyházunk teljes jogú tagjai közé kerültek a következő ifjú konfirmandusok:

                                                    Kiss Klaudia

                                                    Márkus Izabella

                                                    Mészáros Ádám

                                                    Erdélyi Roland

            felnőtt konfirmandus: Mészáros Zoltán

                     "Aki hisz, az szilárdan áll a lábán, megfogódzott Istenben."

            Lelkipásztorunk, Bányai Béla László az ünnepélyes istentiszteleten Istennek igéjét a Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. verséből olvasta fel:

            "Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem."

            A jól felkészített ifjak hiba nélkül, kielégítő választ adtak minden feltett kérdésre. A kérdések az Ószövetségből, az Újszövetségből, a Zsoltároskönyvből, illetve az egyháztörténet keretén belül a reformációról és a Kálvin által megtisztított és visszaalakított egyházunkról szóltak, melyet Református Keresztyén Egyháznak nevezünk. A gyerekek felkészítését teljes mértékben lelkipásztorunk végezte.

            A jelenlevő hívek a 397. dicséret verseivel kérték Isten áldását a konfirmandusokra, mely így hangzik:

                        "Vezess Jézusunk s veled indulunk,

                         Küzdelemre hív az élet,

                         Hadd kövessünk benne Téged,

                         Míg majd szent kezed mennybe fölvezet."

                                                                       (Drese A. 1. vers)

            Minden család számára, amikor gyermeke lekonfirmál, örömöt, boldogságot, vidámságot jelent. Ez vonatkozik az egyházközösségünkre is, hisz gyarapodott a létszámunk öt teljes jogú taggal

            "Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Ámen."

              (Róm 16,27; 1Tim 1,17)

Ribár Gyula