Kezdőlap | Sajtóanyagaink > Presbiterválasztás a Szabadkai ...

Presbiterválasztás a Szabadkai Református Egyházközségben

         

            „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházat, amelyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20,28)

            A Szerbiai Református Keresztyén Egyház alapszabályzatát betartva, 2015. október 18-án gondnoki és presbiteri választásra került sor egyházközségünkben.

            A választóbizottság tagjai:

     1. Besnyi Csongor (elnök)

     2. Kákonyi Tibor

     3. Ágyas Árpád

     4. Bálint Irén (jegyzőkönyvvezető)

           A szavazás eredménye:

 Gondnokok:

 1. Dr. Kovács Márta gondnoknő
 2. Márkus János gondnok.   

Presbiterek:

 1. Szabó Hunor
 2. Mészáros Mónika
 3. Gábor Júlia
 4. Besnyi Teréz
 5. Cirják István
 6. Dr. Dautermann Margit
 7. Gyurkovics Hunor
 8. Juhász Ágnes

Pótpresbiterek:

 1. Szalai Halasi Mónika
 2. Pertity Mária
 3. Nyári Erzsébet
 4. AnišićÁdor Mária

 Gratulálunk, és sok sikert kívánunk a megválasztottak munkájához.

            „A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen akik a beszédben és tanításban fáradoznak.”  (1Tim 5,17)

                       

2015 októbere.

Ribár Gyula